Co to je?

Mediace je mimosoudní řešení sporů, které se objevují nejen v rodinném, sousedském či pracovním prostředí.
Její výhodou jsou mimo jiné nesrovnatelně nižší časové a finanční náklady oproti soudnímu řízení.
Zásadním benefitem je však možnost prostřednictvím mediátora hledat dohodu ušitou na míru vaší situaci.

Tato dohoda pak maximálně zohledňuje zcela individuální a specifické potřeby všech zúčastněných.
Mediaci klienti vyhledávají také pro její naprostou důvěrnost, kdy privátní aspekty své situace nemusejí sdílet s úřady či soudy.
V neposlední řadě může mediační dohoda uchránit do budoucnosti funkčnost vztahu, který bude trvat. Například v případě rodičů, dětí, sourozenců, sousedů, spolumajitelů, obchodních partnerů, s nimiž potřebujeme komunikovat i nadále.

Co od ní můžete očekávat?

Mediátor při setkání vytváří prostor pro vše, co potřebujete sdělit druhé straně a také možnost slyšet více od ní, či lépe porozumět vašemu konfliktu, jeho příčinám a hledat východiska.
Mediační setkání je nejčastěji tříhodinové.
Může být nutné potkat se vícekrát, pokud je témat, která chcete řešit, více, nebo jsou komplikovaná.

Moje vzdělání v této oblasti

2010  Akreditovaný komplexní výcvik AMČR, Praha

2012  Training for Trainers, Brussels

2013  Advanced Mediation Training, Berlin

2015  Výcvik v transformativní mediaci, Brno

 

Aktuálně doporučuji kurz

Akreditovaný kurz rodinné mediace 11. – 14. 4. 2022 Praha

Dítě v mediaci 19. 5. 2022 Praha