Lektorská činnost

Akreditované vzdělávací programy:

Šestnáctiletá praxe psycholožky v oblasti SPOD a lektorky mě přivedla k vytvoření seminářů k tématům, s nimiž jsem se setkávala nejčastěji. Součástí programu je vždy řada příkladů z praxe, které vás mohou inspirovat. Jeho obsah je zčásti modifikovaný dle zaměření činnosti vaší specifické pracovní náplně v rámci organizace.
Kurzy nabízejí nejen moje zkušenosti, poznatky odborníků z České republiky i zahraničí, ale také prostor pro vaše dotazy a sdílení zkušeností ve skupině.
Obdržíte certifikát, který označuje akreditaci MPSV.

Oblíbenou formou vzdělávání jsou setkání zaměstnanců z několika pracovišť v místě jejich úřadu či organizace, která nabízejí jak možnost sdílení zkušeností, tak současně čerpání slevy při počtu více než deseti účastníků.

 

Vzdělávání Malá Morávka

7. a 8. 10. 2020 zrušeno

11. a 12. 11. zrušeno

25. a 26. 11. zrušeno

Až do ukončení opatření akreditované vzdělávání možné pouze on line

JAK PODPOŘIT DĚTI PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ JEJICH NÁZORU – 8 HODIN (NAVAZUJÍCÍ KURZ)

Akreditace č. 2017/0244-SP, max. 20 účastníků
Specifika prožívání dítěte během rodinné krize
Jak připravit podmínky pro rozhovor?
Co neopomenout v jeho úvodu a závěru?
Jak formulovat bezpečné a podporující otázky?
Nácvik rozhovoru s dětmi na konkrétních kazuistikách

EFEKTIVNÍ SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ U SLOŽITÝCH RODINNÝCH PŘÍPADŮ – 8 HODIN

Akreditace č. 2017/0206-SP, max. 30 účastníků
Čeho si všímat při sociálním šetření?
Co neopomenout při mapování situace v rodině?
Jak fungují rodinné systémy a jakými pravidly se řídí?
Která narušení vedou k sociální patologii?
Ukázka na konkrétním případu z vaší praxe

ZÁKLADY PODPORY ZDRAVÉ IDENTITY DÍTĚTE V NRP PŘI PRÁCI S JEHO MINULOSTÍ – 6 HODIN

Akreditace č. 2017/0243-SP/VP, max. 30 účastníků
Co víme o vnitřní dynamice rodinného sytému?
Jaké jsou potřeby všech zúčastněných a zacházení s minulostí dítěte?
Jaké jsou zásady a fáze práce s příběhem dítěte?
Vyzkoušíme, které metody jsou vhodné a jak je využít
Přineste své zkušenosti a dotazy

ÚVOD DO SPECIFIK SOCIÁLNÍ PRÁCE S TRAUMATIZOVANÝMI KLIENTY – 6 HODIN

Akreditace č. A2018/0638-SP/PC, max. 30 účastníků

Jak rozeznáme, že je náš klient traumatizovaný?

Co pomůže zlepšit komunikaci s ním?

Liší se reakce na trauma u dětí a dospělých?

Čím můžeme předcházet rozvoji traumatizace?

 

Kurz vhodný pro všechny, kteří pracují s klienty v jakékoliv sociálních oblasti

VLIV VLASTNÍ OSOBNÍ HISTORIE NA PRÁCI S KLIENTY – 8 HODIN

Akreditace č. 2016/0119-PC/SP/VP, max. 20 účastníků

Co nás inspirovalo k práci v pomáhající profesi?
Které momenty rozhodly o našem pracovním směrování?
Je původní motivace stále živá?
Jak zužitkovat vlastní životní zkušenosti při podpoře klientů?
Trocha sebepoznání, trocha tvoření a nápady pro práci s klienty