Nastartujte změnu!   

Jedinečná metoda, která umí navodit změnu v celém systému, k němuž klient patří.
Ať už jde o rodinu, školní, či pracovní kolektiv, případně zdravotní problém.
Ne vždy je možné všechny důležité osoby či prvky systému reálně zapojit do řešení situace.
Nemají čas, zájem, nebo pocit, že to s nimi souvisí, nebo patří k našim předkům, kteří už nežijí.
Sestavení konstelace a práce s ní na symbolické a rituální úrovni jejich zapojení umožňuje.
Moje dvacetiletá praxe a více než sedm stovek postavených konstelací spolu s pozitivní zpětnou vazbou od klientů o změnách v jejich životech mě stále utvrzují v tom, že jde o metodu velmi účinnou při práci s transgeneračními přenosy.

Nejlepší zkušenosti mám se stavěním konstelací v rámci seminářů, které pořádám pravidelně v Brně, na vyžádání i na jiných místech.
Konstelaci je možné sestavit také individuálně při osobním setkání, kterému předchází konzultace k vašemu konkrétnímu systému.

Firmy a organizace využívají sestavení konstelace při individuálních nebo skupinových supervizích, k identifikaci důvodů fluktuace, hledání řešení nedorozumění v kolektivu, nalezení důvodů nízké prosperity, k rozvoji zákaznické základny.

Nejbližší semináře letos budou:

Konstelace Brno: neděle 20. 7. 2024

O pozvánky na jednotlivé semináře si můžete napsat na e-mail pevule@seznam.cz 

Těším se na setkání s vašimi příběhy!