O mně

VZDĚLÁNÍ

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě v Brně a pokračovala ve výcvicích, trénincích a kurzech doma i v zahraničí. Byly zaměřené především na procesorientovanou psychoterapii, práci se systemickými strukturami, homeopatii a mediaci.

Potkala jsem řadu skvělých učitelů, kterým jsem velmi vděčná za dary a podporu na mé vlastní cestě, kterých se mi od nich dostalo. S důvěrou se na ně obracím při konzultacích a supervizi.

Ve vzdělávání stále pokračuji jako studentka i lektorka.                    

PRAXE

Výuka studentů průmyslového designu (VUT Brno),

Azylový dům a Linka důvěry (Charita Blansko),

Psycholožka pro náhradní rodinnou péči (Krajský úřad Brno),

Psycholožka a mediátorka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí (Brno),

Od roku 2003 Privátní praxe – psychologické poradenství a diagnostika, psychosomatika, homeopatie, konstelace, mediace

Lektorka kurzů pro veřejnost, zdravotníky, sociální pracovníky, mediátory, advokáty, zaměstnance NGO, budoucí adoptivní rodiče a pěstouny

Jednotlivci

Obracejí se na mě lidé v náročných situacích, kteří chtějí změnit své privátní, či pracovní životy.
Jde o jednotlivce, páry, rodiče a jejich děti.
Základem mého doprovázení klientů je vzájemná důvěra a společná práce na hledání zdrojů pro obnovu jejich kompetence opět žít spokojeně.
Podpora na této cestě vede skrze sdílení jejich jedinečného nahlížení světa, jejich příběhů, práci se sny či tělesnými symptomy, u dětí hru či výtvarné techniky.
Často doporučuji také sestavení rodinné, pracovní či zdravotní konstelace, navrhuji užívání homeopatie, nabízím psychosomatický pohled.

Firmy, organizace, kolektivy

Psychologické poradenství v kombinaci s konstelacemi využívám při konzultacích v personální oblasti, v individuálních nebo skupinových supervizích. Účinné je také při plánování změn, hledání vyšší prosperity, zkvalitnění služeb pro zákazníky či klienty.

Kde a jak se můžeme setkat

Pracuji v Brně, Praze a dále flexibilně podle potřeb klientů včetně zahraničí.
Ve své praxi používám češtinu, slovenštinu, angličtinu a ruštinu.
Po dohodě lze pro konzultace využít i komunikaci on line přes Skype.