Nejbližší seminář se bude konat v srpnu v Brně.

O pozvánku s detaily si můžete napsat na e-mail pevule@seznam.cz, obdržíte ji vždy s cca měsíčním předstihem.

Zážitkový seminář vychází z metody německého terapeuta Berta Hellingera, který hledal cesty, jak uvést narušené vztahy do opětovné rovnováhy.

S rodinou, ze které pocházíme, jsme spojeni skrze celé generace, jejichž osudy souvisí s naší současností. Příběhy našich předků si říkají o pozornost, respekt a uznání také prostřednictvím událostí a komplikací v našich rodinách.

V systémech pracovních může historie firmy nebo nerespektování systemických pravidel komplikovat vztahy mezi kolegy, prosperitu, fluktuaci či komunikaci se zákazníky.

Metodu se uplatňuje také při práci se závažnými tělesnými symptomy, chronickými nemocemi, nebo při důležitých rozhodnutích, kde je nutné dobře zvážit více variant.

Seminář je pozváním pro každého, kdo se chce  nastartovat změny k lepšímu.

 

Pokud si chcete postavit konstelaci individuálně, domluvíme termín telefonicky nebo e-mailem. Je třeba počítat s cca tříhodinovým blokem pro setkání.